ZAKRES USŁUG
MAP CASH świadczy w pełnym wymiarze usługi księgowe w tym również dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z zakresu rozliczeń podatkowych, rozliczeń z ZUS oraz spraw pracowniczych. Przygotowujemy raporty i sprawozdania niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Biuro rachunkowe MAP CASH prowadzi:

• księgi handlowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, doradztwo i nadzór księgowy

• sporządzamy raporty i analizy i sprawozdania finansowe

• prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe, dokumentacje i rozliczenia z ZUS,

• sporządzamy deklaracje podatkowe, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy o pracę.

Biuro znajduje się w Niepołomicach, jednak obsługujemy przedsiębiorców z całej Polski.

     

Artykuły prasowe:

• Lider Księgowości, Przegląd Podatkowy nr 6/2105

• Lider Księgowości, Gazeta Niepołomicka nr 12/2015

• Wywiad, Przegląd Podatkowy nr 6/2015

• Nowodębianin Liderem Księgowości, Nasze Sprawy Nr 83 zima 2015

 

Artykuły naukowe:

• https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.07 - Pranie brudnych pieniędzy poprzez inwestycje w nieruchomości – wprowadzenie do analizy zjawiska

• https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0994.0406 - Ujemne stopy procentowe a inwestycje w nieruchomości w świetle teorii Silvia Gesella

Artykuł został opublikowany w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i jest dostępny w ramach open access na stronie internetowej czasopisma.


Copyright 2022 © MAP CASH - www.mapcash.pl
MAP CASH Agnieszka Mirowska
Tel. 600 601 488
e-mail: mapcash@mapcash.pl